Šly

Hledám pøesnì 'šly'. Nalezeno 15 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Exodus 15:20...do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte...
Růt 1:19...rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma...
1. Samuel 6:12...nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemešiŠly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale...
2. Letopisů 12:11... Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámušly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely...
Pláč 1:5...ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila...
Ezechiel 1:12...přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly...
Ezechiel 1:20... vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela,...
Matouš 4:25...padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z...
Matouš 8:1...jako znalci Písma. Když pak sestupoval z horyšly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a...
Matouš 12:15...jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny...
Matouš 19:2...Galileje a přišel do judského kraje za JordánemŠly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za...
Matouš 21:9...ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!"...
Matouš 25:10... Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené...
Marek 16:2... Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen...
Lukáš 14:25...nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim:...

Slova obsahující šly: došly (6) našly (8) nenašly (2) nešly (1) nevešly (1) nevyšly (1) odešly (2) pošly (1) prošly (1) přišly (14) sešly (3) šly (15) vešly (3) vyšly (7) vzešly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |