Šlehají

Hledám varianty 'šlehají' [ šlehat (1) šlehají (2) šlehá (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 9:23...Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy....
Deuteronomium 32:22...je popudím. vzplanul oheň mého hněvu,  šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí...
Job 41:13... Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs...
Píseň 8:6...smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod,...
Jeremiáš 15:14...neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoříšlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si...
Nahum 1:6...hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy! Hospodin...

Slova obsahující šlehají: šlehají (2) šlehající (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |