Šlépějí

Hledám varianty 'šlépějí' [ šlépějím (2) šlépějích (5) šlépějí (4) šlépěje (1) šlépěj (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 2:5...s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi....
1. Samuel 25:27...svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice...
2. Samuel 5:24...od moruší. v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin,...
Job 23:11...zlato, vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z ....
Žalmy 17:5...jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi...
Žalmy 77:20...moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou...
Žalmy 85:14...před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz...
Žalmy 89:52...rouhali! Tvému pomazanému se rouhali a jeho šlépějím! Hospodin je požehnán navěky! Amen! Amen!...
Přísloví 1:15...s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve...
Ozeáš 6:8...Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy...
Římanům 4:12... kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před...
2. Korintským 12:18...jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějích? Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme?...
1. Petr 2:21...za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl...

Slova obsahující šlépějí: šlépějí (4) šlépějích (5) šlépějím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |