Škodí

Hledám varianty 'škodí' [ škodíte (1) škodit (3) škodilo (1) škodili (1) škodil (2) škodí (8) škodě (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Samuel 14:29...' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se...
2. Samuel 18:32...mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S...
1. Královská 20:7...a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro ...
Ezdráš 4:15...nalezneš a zvíš, že to město se bouřiloškodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna...
Job 35:8...Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen...
Přísloví 8:36...přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjíškodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem...
Přísloví 13:13...je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou...
Přísloví 18:24...hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší...
Přísloví 24:8...obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou...
Přísloví 24:15... ničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát...
Přísloví 29:24...ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí...
Píseň 2:15...nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem...
Jeremiáš 7:6...prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v ...
Daniel 11:17...dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí tedy...
1. Korintským 6:8...Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíteškodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že...
1. Korintským 11:17...za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se...
Zjevení 7:2...hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům,...
Zjevení 22:11...této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý, se dál špiní....

Slova obsahující škodí: neškodí (1) neškodím (1) poškodí (1) škodí (8) škodíte (1) uškodí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |