Škod

Hledám varianty 'škod' [ škody (2) škodu (11) škodou (1) škodě (3) škoda (2) škod (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 31:39... jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co...
Exodus 22:2... bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán....
Exodus 22:5...pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze...
Numeri 5:7...tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to...
Numeri 5:8...nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to...
2. Královská 12:6...jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani...
2. Královská 12:7...ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal...
2. Královská 12:8...i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další...
2. Královská 22:5... aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům, stavitelům...
Ezdráš 4:13...odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni...
Ezdráš 4:22...každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi,...
Přísloví 18:24...hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší...
Jeremiáš 7:6...prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v ...
Skutky 27:10...mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!"...
Skutky 27:21...z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstíškodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když...
1. Korintským 3:15... získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň....
1. Korintským 6:7...raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním...
1. Korintským 11:17...za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se...
2. Korintským 7:9...s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke...
Filemon 1:18... přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL...

Slova obsahující škod: neškodí (1) neškodil (1) neškodily (1) neškodím (1) neuškodili (1) odškodné (1) odškodnění (39) odškodněním (1) odškodnit (1) poškodí (1) poškodil (2) škod (1) škoda (2) škodě (3) škodí (8) škodil (2) škodili (1) škodilo (1) škodit (3) škodíte (1) škodlivé (2) škodlivých (1) škodolibá (1) škodolibý (1) škodou (1) škodu (11) škody (2) uškodí (1) uškodil (3) uškodit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |