Široko

Hledám varianty 'široko' [ široko ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 11:31...jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak...
Ezdráš 3:13...křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli,...
Nehemiáš 12:43...i ženy a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za...
Izaiáš 18:2...poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné...
Izaiáš 18:7...zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze...

Slova obsahující široko: široko (5) širokou (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |