Šetřit

Hledám varianty 'šetřit' [ šetřit (3) šetřila (1) šetří (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Přísloví 13:24... bezpráví je ale může o všechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je...
Přísloví 17:27... když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák,...
Píseň 7:14...i staré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky...
Ezechiel 9:10...to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž...
Zachariáš 11:6...pastýři je nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi...
Skutky 20:29...mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou...

Slova obsahující šetřit: šetřit (3) ušetřit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |