Šestnáct

Hledám varianty 'šestnáct' [ šestnácti (3) šestnáct (15) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 26:25...v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a...
Exodus 36:30...v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále...
Jozue 15:41... Gederot, Bet-dagon, Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 19:22...a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar...
2. Královská 13:10...králem stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 14:21...judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce...
2. Královská 15:2...kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králemšestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let....
2. Královská 15:33...v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera...
2. Královská 16:2...králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích...
1. Letopisů 4:27... jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik...
1. Letopisů 24:4...otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je...
2. Letopisů 13:21...si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synůšestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy...
2. Letopisů 26:1...Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce...
2. Letopisů 26:3...spočinul u svých předků. Uziáš se stal králemšestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let....
2. Letopisů 27:1...v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera...
2. Letopisů 27:8...v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 28:1...králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích...
Zjevení 14:20...za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné...

Slova obsahující šestnáct: šestnáct (15) šestnáctého (1) šestnácti (3) šestnáctý (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |