Šerpou

Hledám varianty 'šerpou' [ šerpy (2) šerpu (2) šerpou (4) šerpami (1) šerpa (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 28:4...náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turbanšerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a...
Exodus 28:39...suknici, zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky...
Exodus 28:40...šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknicešerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě....
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 39:29... plátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové...
Leviticus 8:7...a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho...
Leviticus 8:13...Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 16:4...a pod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a hlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá...
Izaiáš 3:20... náramky, roušky, turbany, stužkyšerpy, voňavky, talismany, prsteny, nosní kroužky...
Izaiáš 22:21... obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |