Šedina

Hledám varianty 'šedina' [ šediny (8) šedinami (1) šedinách (2) šedin (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 42:38...na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete  šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:29...a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete  šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke...
Genesis 44:31... že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu....
Leviticus 19:32...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého...
Deuteronomium 32:25...nad mládencem i děvčetem, nad děťátkem i mužemšedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že...
1. Královská 2:6...se tedy podle své moudrosti, ale nenech hošedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje...
1. Královská 2:9...a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým...
Job 41:24... Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly hlubině. Nikdo na zemi mu není podoben - je...
Přísloví 16:31...svírá rty, osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být...
Přísloví 20:29...Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou...
Izaiáš 46:4...od narození nosím v náručí: do stáří, do šedin sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a ...
Ozeáš 7:9...cizinci a on to netuší. Hlavu mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti...

Slova obsahující šedina: šedinami (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |