Šedesáti

Hledám varianty 'šedesáti' [ šedesáti (3) šedesát (17) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 25:26...v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým...
Leviticus 12:5...krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po...
Leviticus 27:3...bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem...
Leviticus 27:7...5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů....
Deuteronomium 3:4...dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískališedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu....
Jozue 13:30...přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále...
1. Královská 4:13...syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanušedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;...
2. Královská 25:19...našli písaře, který velel při odvodech mužstvašedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
1. Letopisů 2:21...Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval...
1. Letopisů 2:23...jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce...
1. Letopisů 26:8... jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových...
2. Letopisů 11:21...a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). Proto...
Píseň 3:7...voní dálkami. Hle, jeho lože, lože ŠalomounovoŠedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti...
Píseň 6:8...jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a panen bezpočtu,...
Jeremiáš 52:25...písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
Daniel 9:25... k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplynešedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a...
Lukáš 24:13...do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo...
Zjevení 11:3...své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a...
Zjevení 12:6...místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé...

Slova obsahující šedesáti: dvaašedesáti (1) osmašedesáti (1) šedesáti (3) šedesátiletá (1) šedesátinásobek (1) šedesátinásobnou (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |