Šavli

Hledám varianty 'šavli' [ šavlí (3) šavli (3) šavlemi (2) šavle (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 8:18...Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých...
Jozue 8:26...Aje. Jozue totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako...
1. Samuel 17:6...měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a...
1. Samuel 17:45...odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopímšavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů,...
Job 39:23... Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopíšavle se blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když...
Job 41:21...jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu...
Jeremiáš 6:23...zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni lukyšavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak mořské...
Jeremiáš 50:42...světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni lukyšavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jako mořské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |