Šarlatové

Hledám varianty 'šarlatové' [ šarlatových (1) šarlatovou (11) šarlatové (22) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 25:4...zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovoušarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní...
Exodus 26:1...pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurovéšarlatové látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby...
Exodus 26:31...na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně...
Exodus 26:36...zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš...
Exodus 27:16...bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se...
Exodus 28:5... Použijí na zlato, modrou, purpurovoušarlatovou látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze...
Exodus 28:6...umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích ...
Exodus 28:8...efod bude ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové...
Exodus 28:15...jako efod: ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Bude čtvercový a...
Exodus 28:33...udělej granátová jablka z modré, purpurovéšarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek...
Exodus 35:6...- zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovoušarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní...
Exodus 35:23... i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní...
Exodus 35:25...tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovoušarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které cítily...
Exodus 35:35...přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurovýchšarlatových látek i kmentu po tkaní. Ovládají každé...
Exodus 36:8...pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurovéšarlatové látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl...
Exodus 36:35...zlatem. Udělali také oponu z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně...
Exodus 36:37...pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s...
Exodus 38:18...závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket...
Exodus 38:23... vytkávání a vyšívání na modré, purpurovéšarlatové látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo...
Exodus 39:1...Příbytku a kolem nádvoří. Z modré, purpurovéšarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve...
Exodus 39:2...Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté...
Exodus 39:3...nitě, aby je umně vetkali do modré, purpurovéšarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu...
Exodus 39:5...stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin...
Exodus 39:8...tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl...
Exodus 39:24...udělali granátová jablka z modré, purpurovéšarlatové látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je...
Exodus 39:29...šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurovéšarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili...
Leviticus 14:4...dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřevašarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad...
Leviticus 14:6...vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevošarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v...
Leviticus 14:49...od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřevašarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou...
Leviticus 14:51...pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzopšarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého...
Leviticus 14:52...vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopemšarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého...
Numeri 4:8...chléb. Na to vše pak rozprostřou přehozšarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a...
Numeri 19:6...i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzopšarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta...
Jeremiáš 4:30... Co si však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |