Šarlatem

Hledám varianty 'šarlatem' [ šarlatu (2) šarlatem (7) šarlat (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 1:24...izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové...
2. Letopisů 2:6...se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské...
2. Letopisů 2:13... bronzem i železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské...
Přísloví 31:22... Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s...
Izaiáš 1:18... praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka,...
Jeremiáš 10:9...truhláře a kovotepce pak oblékají purpuremšarlatem - všechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin...
Pláč 4:5...živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcích. Trest mého lidu...
Ezechiel 27:7...z Egypta, slouží ti jako zástava, purpuršarlat přikrývá z břehů elišského ostrova. Sidonci a...
Nahum 2:4... Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatušarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k boji...
Zjevení 17:4...a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpuremšarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla...
Zjevení 18:12... drahokamů a perel; kmentu, purpuru, hedvábíšarlatu; veškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a...
Zjevení 18:16...běda, město veliké, oblékané kmentem, purpuremšarlatem, pokryté zlatem, drahokamy a perlami - takové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |