Šam

Hledám varianty 'šam' [ šamy (1) šamu (1) šama (9) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 36:13...manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat, ZerachŠama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy....
Genesis 36:17...syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské...
1. Samuel 16:9...jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak...
1. Samuel 17:13...se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší....
2. Samuel 23:11...toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili...
2. Samuel 23:12...osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěkŠama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a...
2. Samuel 23:25... bratr Joábův, Elchanan, syn Doda BetlémskéhoŠama Charodský; Elika Charodský; Chelec Paltiský; Ira, syn...
2. Samuel 23:33...Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan, syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara Hararského; Elifelet,...
1. Letopisů 1:37...a Ama-lek. Synové Reuelovi: Nachat, ZerachŠama a Miza. Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,...
1. Letopisů 7:37...Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, Becer, HodŠama, Šilša, Jitran a Beera. Synové Jeterovi: Jefune, Pispa...
1. Letopisů 11:44...syn Maakův; Jošafat Mitnejský; Uziáš AšteratskýŠama a Jehiel, synové Chotama Aroerského; Jediael, syn...

Slova obsahující šam: elišama (9) elišamova (2) elišamu (2) elišamy (3) hošam (1) chušam (4) mibšam (1) šama (9) šamaj (1) šamaje (2) šamajova (1) šamajovi (1) šamajovým (1) šamgar (1) šamgara (1) šamhut (1) šamir (2) šamiru (2) šamot (1) šamšeraj (1) šamu (1) šamua (5) šamuy (1) šamy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |