Šakali

Hledám varianty 'šakali' [ šakaly (1) šakalům (1) šakalů (3) šakali (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Job 30:29...přede všemi vstávám a naříkám. vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala...
Žalmy 44:20...nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno...
Žalmy 63:11...země. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá...
Izaiáš 13:22... Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! ...
Izaiáš 35:7...se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosím. Povede tudy také...
Izaiáš 43:20...potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosišakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách...
Jeremiáš 9:10..."Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí."...
Jeremiáš 10:22...Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a...
Jeremiáš 14:6...osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak, jim selhává, protože tráva...
Jeremiáš 49:33...na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí...
Jeremiáš 51:37... Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele...
Ezechiel 13:4...vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste k trhlinám a...
Micheáš 1:8...naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána...
Malachiáš 1:3...v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |