Šťastně

Hledám varianty 'šťastně' [ šťastně ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 4:40...ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy...
Deuteronomium 8:16...pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a...
Deuteronomium 12:25...jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích...
Deuteronomium 12:28... která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 22:7...vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům,...
Deuteronomium 30:5... a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže...
Ezdráš 6:16... levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno...
Ezdráš 6:22... aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je...
Job 8:19...a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete. Bůh se...
Žalmy 25:13... již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm,...
Žalmy 58:11... zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé...
Izaiáš 61:10...símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť oblékl...
Daniel 4:1...všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale...
Daniel 4:24...vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo...
Sofoniáš 3:17... je vprostřed tebe - hrdina, jenž zachrán튝astně se bude z tebe veselit, svou láskou obnoví;...

Slova obsahující šťastně: nejšťastnější (1) nešťastně (1) šťastně (15) šťastnější (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |