Šňůra

Hledám varianty 'šňůra' [ šňůry (3) šňůru (7) šňůrou (8) šňůrami (2) šňůra (5) šňůr (2) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 38:18...mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlošňůru a hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s a...
Genesis 38:25...Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlošňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je...
Exodus 28:24...připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku....
Exodus 28:25...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k...
Exodus 28:28...nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude...
Exodus 28:37...na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít...
Exodus 39:17...na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku...
Exodus 39:18...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu...
Exodus 39:21...švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto...
Exodus 39:31...Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak...
Jozue 2:18... jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás...
Jozue 2:21...a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam...
2. Samuel 8:2...Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru...
Ester 1:6...plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z...
Kazatel 12:6...svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští...
Izaiáš 34:11... sýček a krkavec se v uhnízdí; přeměřena bude šňůrou pustoty a olovnicí prázdnoty. Edomští urození ...
Izaiáš 44:13...se nenapije, se vysílí. Řezbář tu modlu měří šňůrou a zakresluje křídou, opracovává ji dláty, rýsuje...
Jeremiáš 31:39... od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak se stočí do...
Pláč 2:8... že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy nedal se. Hradby i...
Ezechiel 16:4...Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí...
Ezechiel 27:24...s výšivkami, pestrými koberci a pevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře...
Ezechiel 40:3...stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž,...
Ezechiel 47:3...se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a...
Zachariáš 1:16...znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. Volej dál - Tak praví Hospodin...
Zachariáš 2:5...rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit...

Slova obsahující šňůra: šňůra (5) šňůrami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |