Šířce

Hledám varianty 'šířce' [ šířku (19) šířka (5) šířce (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 27:1...dřeva. pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech...
Exodus 27:12...stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a...
Exodus 30:2... je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku dva lokte a z něj vystupují rohy....
Exodus 37:25...dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy....
Exodus 38:1...oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech...
Exodus 38:18...soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu...
1. Královská 6:3...vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala...
2. Letopisů 3:3...chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo...
2. Letopisů 3:4...staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek...
2. Letopisů 3:8...chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20...
Ezechiel 40:20... Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délkušířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po...
Ezechiel 40:48...i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé straně 3...
Ezechiel 40:49...po jedné i druhé straně 3 lokte. Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k po...
Ezechiel 41:2...i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5...
Ezechiel 41:3...jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7...
Ezechiel 41:5...byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve...
Ezechiel 41:10...na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních...
Ezechiel 41:14...stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě takšířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na...
Ezechiel 42:10...se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem...
Ezechiel 42:11...u budovy na severní straně. Měly stejnou délkušířku a stejné uspořádání všech vchodů a východů. Ke...
Ezechiel 42:20...ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od...
Ezechiel 45:1... Celé toto území o délce 25 000 loktůšířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni...
Ezechiel 48:13...bude 25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani...
Efeským 3:18...spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku...
Zjevení 21:16...rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |