Šuchský

Hledám varianty 'šuchský' [ šuchský ]. Nalezeny 4 verše.
Job 8:1...budeš hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé...
Job 18:1...do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči?...
Job 25:1...Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí...
Job 42:9...jako můj služebník Job." Elifaz Temanský, Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělali, co jim Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |