Štědře

Hledám varianty 'štědře' [ štědře ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 15:14...na svobodu, nenech jej odejít s prázdnouŠtědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se...
2. Samuel 19:37...kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se...
2. Letopisů 35:8...to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš...
Ester 1:7...a drahých kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná....
Žalmy 103:5...v propasti, on korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi!...
Žalmy 112:9... nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává,...
Žalmy 132:15...věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsemŠtědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím,...
Přísloví 31:20...bere do rukou, prsty přidržuje vřetenoŠtědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí...
Izaiáš 55:7...- slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším smýšlením a vaše...
Izaiáš 58:10... ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo...
2. Korintským 9:6...rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý dává, jak se v srdci...
2. Korintským 9:8...a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno:...
2. Korintským 9:9...každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten,...
Efeským 1:8...hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své...

Slova obsahující štědře: štědře (15) štědřejší (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |