Šitimu

Hledám varianty 'šitimu' [ šitimu ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 25:1...Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobývalŠitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je...
Jozue 2:1...buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte...
Jozue 3:1...Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej překročili,...
Ozeáš 5:2...byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. je však všechny potrestám, ...
Micheáš 6:5...Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |