Širé

Hledám varianty 'širé' [ širým (1) širých (2) širý (1) širou (2) širém (2) širé (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Nehemiáš 9:35... kterou jsi jim prokazoval, když ještě měli tu širou, úrodnou zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od...
Job 37:10...zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna...
Žalmy 48:8... jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali,...
Žalmy 104:25...- země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a veliké, havěť bezpočtu se hemží v něm - maličcí i...
Izaiáš 22:18...Zavine do klubíčka jako míč, zakutálí do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu...
Izaiáš 30:23...a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se...
Joel 1:19...jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k toběŠiré pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k...
Joel 1:20...tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoceširé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na...
Joel 2:22...vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěřŠiré pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a...
Amos 7:4...volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku...
Abakuk 1:6... národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou...
Zachariáš 14:4...rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na...
Lukáš 2:8... V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před...
2. Korintským 11:25...jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován...

Slova obsahující širé: širé (6) širém (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |