Šimey

Hledám varianty 'šimey' [ šimey ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 13:3...Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem...
2. Samuel 13:32... Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti...
2. Samuel 21:21... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců...
1. Letopisů 20:7... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |