Šimeonovi

Hledám varianty 'šimeonovi' [ šimeonovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 34:30...a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí!...
Genesis 46:10...synové: Chanoch, Palu, Checron a KarmiŠimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a...
Exodus 6:15...a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny. Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský,...
Jozue 19:9...dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území...
1. Letopisů 4:24...a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. Jeho syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |