Šimeonových

Hledám varianty 'šimeonových' [ šimeonových ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 2:12...mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o...
Numeri 7:36... syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla...
Numeri 10:19...čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele...
1. Letopisů 4:42...pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |