Šimeona

Hledám varianty 'šimeona' [ šimeona ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 42:24...se k nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, ...
Genesis 43:23...jsem dostal v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na...
Numeri 1:6...stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy: Nachšon, syn...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů,...
Jozue 19:1...synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na...
Soudců 1:3...do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti...
1. Letopisů 27:16...kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn...
2. Letopisů 15:9...i všechny přistěhovalce z Efraima, ManaseseŠimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když...
2. Letopisů 34:6...i ve městech na území Manasese, EfraimaŠimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |