Šichor

Hledám varianty 'šichor' [ šichor ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 13:3...zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se...
1. Letopisů 13:5...tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |