Šerebiáš

Hledám varianty 'šerebiáš' [ šerebiáš ]. Nalezeno 6 veršù.
Nehemiáš 8:7... Když se lid znovu postavil, levité Ješua, BaniŠerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita,...
Nehemiáš 9:4...stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš, BuniŠerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému...
Nehemiáš 9:5...Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejᚊerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali:...
Nehemiáš 10:13... Rechob, Chašabiáš, ZakurŠerebiáš, Šebaniáš, Hodiáš, Bani a Beninu...
Nehemiáš 12:8...Jošuových. Dále levité: Ješua, Binui, KadmielŠerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za...
Nehemiáš 12:24... syna Eliašibova. Přední levité: Chašabiᚊerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří...

Slova obsahující šerebiáš: šerebiáš (6) šerebiáše (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |