Šemajášovi

Hledám varianty 'šemajášovi' [ šemajášovi ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 26:6...Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu...
1. Letopisů 26:7...rodu, neboť to byli udatní bojovníci. Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní...
Jeremiáš 29:24... to vím a to dosvědčuji, praví HospodinŠemajášovi Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 29:31..."Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví HospodinŠemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám prorokoval, ale jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |