Šemajáše

Hledám varianty 'šemajáše' [ šemajáše ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 9:16...Míky, syna Zikriho, syna Asafova; Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn...
1. Letopisů 15:11...a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše, JoelaŠemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských...
2. Letopisů 12:15...sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem...
2. Letopisů 17:8...v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota,...
2. Letopisů 31:15...městech měl pomocníky Edena, Minjamina, JešuuŠemajáše, Amariáše a Šechaniáše, kteří svědomitě...
Ezdráš 8:16... Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, ArielaŠemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a...
Nehemiáš 6:10...modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl zaražený a...

Slova obsahující šemajáše: šemajáše (7) šemajášem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |