Šema

Hledám varianty 'šema' [ šema ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 15:26... Keriot-checron (což je Chacor), AmamŠema, Molada, Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet...
1. Letopisů 2:43... Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, RekemŠema. Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem...
1. Letopisů 2:44...Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a ŠemaŠema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil...
1. Letopisů 8:13...Ono a Lod s okolními vesnicemi). BeriaŠema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti...
Nehemiáš 8:4...k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matitiᚊema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Maasejáš, vlevo Pedajáš,...

Slova obsahující šema: hašema (1) menašema (1) šema (5) šemajáš (22) šemajáše (7) šemajášem (2) šemajášova (2) šemajášově (1) šemajášovi (4) šemajášův (2) šemaje (1) šemariáš (3) šemariáše (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |