Šefatiáš

Hledám varianty 'šefatiáš' [ šefatiáš ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 3:4...krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy...
1. Letopisů 3:3...krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy Egly....
1. Letopisů 12:6...Gederský, Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariᚊefatiáš Charufský, Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer,...
1. Letopisů 27:16...za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za...
2. Letopisů 21:2...Azariáš, Jechiel, Zachariáš, Azarjáh, MichaelŠefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského krále Jošafata...
Jeremiáš 38:1... Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří.  Šefatiáš, syn Matanův, Gedaliáš, syn Pašchurův, Juchal, syn...

Slova obsahující šefatiáš: šefatiáš (6) šefatiáše (2) šefatiášovi (4) šefatiášových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |