Šechemova

Hledám varianty 'šechemova' [ šechemova ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 33:19...pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a...
Genesis 34:26...syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali DínuŠechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k...
Jozue 24:32...pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví...
Soudců 9:28...syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi?...
Skutky 7:16...v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |