Šebna

Hledám varianty 'šebna' [ šebna ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 18:18...správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim...
2. Královská 18:26... zemi a znič ji!'" Eliakim, syn ChilkiášůvŠebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke...
2. Královská 18:37...Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi...
Izaiáš 36:3...správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim...
Izaiáš 36:11...‚Vytáhni proti zemi a znič ji!'" EliakimŠebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke...
Izaiáš 36:22...Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |