Šaul

Hledám varianty 'šaul' [ šaul ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 36:37... Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho...
Genesis 36:38...jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když...
Genesis 46:10...synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, CocharŠaul, syn kanaánské ženy. Synové Leviho: Geršon, Kehat a...
Exodus 6:15...Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, CocharŠaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto...
Numeri 26:13...něj rod jachinský, Cochar a z něj rod cocharskýŠaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22...
1. Letopisů 1:48... Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho...
1. Letopisů 1:49...jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když...
1. Letopisů 4:24...Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, ZerachŠaul. Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma...
1. Letopisů 6:9... jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul. Synové Elkánovi: Amasaj, Achimot...

Slova obsahující šaul: šaul (9) šaulský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |