Šamua

Hledám varianty 'šamua' [ šamuy (1) šamua (5) šamu (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 13:4...mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jménaŠamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z...
1. Samuel 16:9...jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak...
2. Samuel 5:14...jména těch, kteří se mu narodili v JeruzaléměŠamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Nefeg,...
1. Letopisů 3:5...let kraloval v Jeruzalémě. Tam se mu narodiliŠamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla...
1. Letopisů 14:4...jména těch, kteří se mu narodili v JeruzaléměŠamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Elpelet...
Nehemiáš 11:17... Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve...
Nehemiáš 12:18...rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu Matenaj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |