Šalumovi

Hledám varianty 'šalumovi' [ šalumovi ]. Nalezeny 3 verše.
Ezdráš 2:42... synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi...
Nehemiáš 7:45... synové Asafovi 148 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi...
Jeremiáš 22:11...a nespatří rodnou zem. Toto praví HospodinŠalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |