Šaluma

Hledám varianty 'šaluma' [ šaluma ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 15:14...Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se...
2. Královská 22:14...i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch....
1. Letopisů 2:40...Elasu. Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu...
1. Letopisů 3:15... druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše...
1. Letopisů 5:38...Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, Šalum zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše...
1. Letopisů 9:31...z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. Někteří...
2. Letopisů 34:22...Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry, strážce rouch. Když s...
Jeremiáš 32:7...Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |