Šalum

Hledám varianty 'šalum' [ šalum ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Královská 15:10... syna Nebatova, který svedl celý IzraelŠalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před...
2. Královská 15:13...judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž...
1. Letopisů 2:41...zplodil Sismaje a Sismaj zplodil ŠalumaŠalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu. Synové...
1. Letopisů 4:25... Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma. Mišmovi synové:...
1. Letopisů 5:39...zplodil Sádoka, Sádok zplodil ŠalumaŠalum zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše, Azariáš...
1. Letopisů 9:17...bydlel v netofských osadách. Strážci bran byliŠalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem...
1. Letopisů 9:19...straně. Byli to strážní z tábora synů LevihoŠalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho...
Ezdráš 10:24...Juda, Eliezer. Zpěváci: Eliašib. Chrámová strដalum, Telem, Uri. Ostatní Izrael: Ze synů Parošových:...
Ezdráš 10:42... Šelemiáš, Šemariᚊalum, Amariáš, Josef. Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš,...
Nehemiáš 3:12... Vedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny jeruzalémského okresu...

Slova obsahující šalum: šalum (11) šaluma (8) šalumova (2) šalumovi (3) šalumovy (1) šalumův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |