Šalman assar

Hledám varianty 'šalman assar' [ šalman (3) | assar ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 17:2a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky,
2. Královská 17:3...králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu...
2. Královská 18:8Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je.
2. Královská 18:9...krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech...

Slova obsahující šalman assar: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |