Šafanovi

Hledám varianty 'šafanovi' [ šafanovi ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 22:8..." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona."...
2. Královská 22:12...Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za...
2. Letopisů 34:15...skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A...
2. Letopisů 34:20...Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |