Šafanova

Hledám varianty 'šafanova' [ šafanova ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 25:22...pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když...
Jeremiáš 36:10...chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do...
Jeremiáš 36:11...oné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova, uslyšel všechna Hospodinova slova z knihy,...
Jeremiáš 39:14... Svěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým...
Jeremiáš 40:5... vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem...
Jeremiáš 40:9...i se svými muži. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se...
Jeremiáš 40:11...správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst,...
Jeremiáš 41:2...muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval...
Jeremiáš 43:6...ponechal s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova - muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |