Šafan

Hledám varianty 'šafan' [ šafan ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 22:9...Předal knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci...
2. Královská 22:10...za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu...
2. Královská 22:14... o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam, AchborŠafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma,...
2. Letopisů 34:18...mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a...

Slova obsahující šafan: šafan (4) šafana (2) šafanova (9) šafanovi (6) šafanovu (3) šafanův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |