Šíloského

Hledám varianty 'šíloského' [ šíloského ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 12:15...k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel,...
1. Královská 15:29...to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a...
2. Letopisů 9:29...ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu...
2. Letopisů 10:15...k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |