Šáronu

Hledám varianty 'šáronu' [ šáronu ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 12:18... král Cheferu jeden, král Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu jeden, král Chacoru jeden...
1. Letopisů 27:29...za příjmy z oleje Joaš; za skot pasoucí seŠáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn...
Izaiáš 33:9... Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď...
Izaiáš 65:10...žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mítŠáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském...
Skutky 9:35...si!" On hned vstal a všichni obyvatelé LyddyŠáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |