Řvoucí

Hledám varianty 'řvoucí' [ řvoucím (1) řvoucí (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 22:14...bášanští. Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám...
Přísloví 28:15... kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem...
Izaiáš 30:6...Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lviceřvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou...
Jeremiáš 51:38...děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady...
Ezechiel 22:25...svlažena! Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou...
Ozeáš 11:10...- nenavštívím děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho řev, jeho děti rozechvěle...
Sofoniáš 3:3...Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno...
1. Petr 5:8...na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve...

Slova obsahující řvoucí: řvoucí (7) řvoucím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |