Řemesle

Hledám varianty 'řemesle' [ řemeslu (1) řemeslo (5) řemeslem (2) řemesle (1) řemesla (5) řemesel (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 31:3...Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře...
Exodus 31:5...drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna...
Exodus 35:31...Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře...
Exodus 35:33...drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi,...
Exodus 35:35...z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých,...
1. Letopisů 28:21...domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí....
2. Letopisů 34:13...nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další...
Žalmy 107:23...vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na...
Izaiáš 23:17...znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém...
Jeremiáš 14:18...hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš...
Skutky 18:3...Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy...
Skutky 19:25...a promluvil k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte,...
Skutky 19:27...bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis ...
Zjevení 18:22...tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského...

Slova obsahující řemesle: řemesle (1) řemeslem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |