Řeku

Hledám pøesnì 'řeku'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: řeky (68) řekům (4) řeků (3) řeku (13) řekové (4) řekem (1) řeka (24) řek (7) řeckým (1) řeckých (1) řecký (1) řeckému (1) řeckého (1) řecké (2)
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Genesis 31:21... že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám....
Deuteronomium 1:7...kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a...
Jozue 4:10...to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich...
2. Královská 24:7...vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a...
Žalmy 66:6...V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle,...
Nahum 1:4... Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu....
Zjevení 12:15...Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela...
Zjevení 12:16...Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na...
Zjevení 16:12...skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta...
Zjevení 22:1...v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |