Řeknete

Hledám pøesnì 'řeknete'. Nalezeno 18 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 34:11...za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte...
Genesis 34:12...mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové...
Leviticus 25:20...jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečíŘeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme...
Numeri 20:8...bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby...
2. Samuel 21:4...někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže,...
1. Královská 22:27...ho k veliteli města Amonovi a princi JoašoviŘeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a...
2. Královská 6:11...krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady...
2. Královská 18:22...farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad...
2. Letopisů 18:26...města Amonovi a královskému synu JoašoviŘeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a...
Job 21:19...sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odneslŘeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději...
Izaiáš 12:4...vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho...
Izaiáš 36:7...farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad...
Jeremiáš 42:13...ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do...
Malachiáš 1:5...hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!" Syn...
Matouš 17:20...vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčiceřeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic...
Lukáš 13:35...vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" ...
Jakub 2:3...Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenémuřeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi...
Jakub 2:16...nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, je vám teplo a dobře se...

Slova obsahující řeknete: neřeknete (1) řeknete (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |